Suggesties 

Errata en suggesties voor corrigenda, addenda en registerwoorden kunnen worden gemeld op het formulier rechts of op het e-mailadres info@vlissingen700.nl, mits voorzien van bronverwijzingen. De inzendingen worden beoordeeld en onder naam geplaatst op deze pagina. Ze zijn gerangschikt op paginanummer (boek). Wanneer de inzending betrekking heeft op meerdere pagina's, geldt het laagste nummer.

Zoekinstructie
Om snel te kunnen zoeken op deze pagina:
druk op uw toetsenbord de toetsen Ctrl en f gelijktijdig in.
Om weer naar de top van de pagina te gaan klikt u op Home.
NB: mobiele telefoons en tablets hebben meestal een eigen zoekfunctie.

pagina 14
Op pagina 14 staat (...) belasting op onroerend geheven. Dat moet zijn: (...) belasting op onroerend goed geheven.
(Karin Aerts, 10 maart 2015)

pagina 14, 66, 119, 153-154, 196, 217, 220, 304, 310, 311, 315, 319, 326-327, 326, 358, 368, 397, 406, 406, 483, 499, 618, 622, 643, 646, 678, 680, 692-693, 724, 778, 798, 801, 813, 895, 896, 925, 926, 927, 937, 978, 1037, 1061, 1064
De toename van het wateroppervlak en de lengte van de kades van de Vlissingse havens tussen 1315 en 1964 is een van de rode draden in het boek. De onderliggende tabel met metingen in de jaren 1315, 1443, 1581, 1650, 1750, 1913, 1959 en 1964:

Tabel. De ontwikkeling van de Vlissingse havens 1315-1964 (H = lengte havens in kilometers; K = lengte kaden in kilometers; W = wateroppervlak in hectare). Geoweb (http://provincie.zeeland.nl/cultuur/chs/, geraadpleegd: mei 2014), topografische kaarten 1560, 1650, 1750, 1916 en 2013. NB: de metingen zijn uitgevoerd met de meetinstrumenten op deze applicatie.
(auteur, 2 maart 2015)

pagina 41
In de zin Deze had daar zelfs zijn vrouw en zijn zoon naar toe had gestuurd, vervalt het tweede had.
(Karin Aerts, 10 maart 2015)

pagina 147
halverwege tweede alinea: “toen in de eerste helft van de 15e eeuw het haring kakenop“
(Niek Peters, 19 juni 2015)

pagina 179
Halverwege tweede alinea : “Zo had hij in 1936 een geschil met Karel de Vijfde”. Dat heeft dan wel heel lang geduurd :-)
(Niek Peters, 19 juni 2015)

pagina 252, 265, 276
U schrijft drie keer over een invasie/landing van geuzen bij Rammekens en Vlissingen. Er was toch maar EEN poging in maart 1567? Met Jan van Toulouse en Pieter Haeck? Toen wilde men heel Walcheren bevrijden maar de boeren vielen de geuzen aan met hooivorken etc. Ook hier ging de economie voor geloof en religie!
(Jaap Looise, 13 augustus 2015)
Ik schrijf inderdaad meerdere keren over de poging van de Watergeuzen om Walcheren te veroveren. Alle drie de keren gaat dat over dezelfde poging in 1967 met Toulouse en Haeck. Wel vanuit verschillende invalshoeken. De geuzen waren hier niet echt geliefd (inderdaad: vooral economische redenen) en dat kan een van de redenen zijn geweest waarom de missie mislukte.
(reactie auteur, 13 augustus 2015)
Dank voor uw snelle antwooord: er was in maart 1567 maar EEN invasie, nl bij Rammekens. Op blz. 252 lijkt het of er in april nog een was! W.v.O. was in april gevlucht (. . .) in dezelfde maand (. . .) invasie mislukt.
(Jaap Looise, 14 augustus 2015)

pagina 253
Op pagina 253 staat onder de kaart: Walcheren in 1873...... Ik vermoed dat het moet zijn 1573.
(reactie auteur, 18 juli 2016)
Klopt!
(Jan Duijm, 18 juli 2016)

pagina 407, 458, 468, 507, 617, 678, 749, 777, 1018, 1019

(Jan de Landmeter, 23 oktober 2016)

pagina 442, 468, 531, 532, 539, 542, 545, 570, 575, 616, 617, 667, 715, 749, 786, 807, 808, 972
Gevonden foutjes in het boek Vissers, Kaper, Arbeiders :
442 - 7e regel staat A Coruna ipv La Coruna.
468 - Carel v.d.Putte geboren in 1635 ? ipv 1935.
531, 532 - Van Dishoeckhuis wordt 2 keer genoemd, uit deze zin zou je kunnen opmaken dat Johan van Westerwijck ook opdrachtgever zou zijn van het van Dishoeckhuis.
539 - Pierre le Turcq verhuisde in 1581 moet waarschijnlijk zijn in 1781.
542 - in tekst loop Woestduyn op 27 juli aan de grond, in tekst bij gravure op 24 juli.
545 - 1e WIC tussen 1621 en 1672 ipv 1572.
570 - regel 20 1750 ipv 1650.
575 - in staatje bovenaan staat 2 keer loodgieters.
616 - Nieuwe sluis 27 mtr lang, meeste schepen toen rond 50 mtr.
617 - regel 10 : werkzaamheden begroot op een kleine 100 gulden. Paar nullen vergeten?
667 - onderschrift plaatje 1833 ipv 1832.
715 - 4e regel staat 1976 ipv 1876.
749 - mariniers gevestigd moet waarschijnlijk zijn marine mensen op marine personeel. Mariniers zijn toch een aparte tak van sport.
786 - net iets onder het midden : werkzaamheden die de fransen tussen 1895 en 1813.. moet zijn 1795 en 1813.
807 - 5e regel staat 2 x tussen zich.
808 - regel 16 van Woelderen vanaf 1921 moet zijn 1919, staat wel goed op 816.
972 - regel 9: Hoogte Sardijntoren 137 lijkt me niet te kloppen. Vanaf staat niveau 81 mtr.
(Hans van der Haven, 7 november 2015)

pagina 519
Even wat verwarring bij mij over de jaartallen op die pagina. Als het Zeeuws genootschap der Wetenschappen in 1769 wordt opgericht met als voorbeeld de Hollandse maatschappij der Wetenschappen in Haarlem die in als eerste in Nederland is opgericht in 1852 (?) klopt er ergens iets niet
(Niek Peters, 19 juni 2015)

pagina 774-775
Staking 1928. De belangrijkste aanleiding voor de staking was het verplicht overwerken ( met ontslagdreiging). Wettelijk mocht er 48 uur gewerkt worden, bij De Schelde werkte men standaard 53 uur. Met verplicht overwerk werd dat 58 uur. Dit was de belangrijkste aanleiding tot de staking. De ene bron Om niet te vergeten heeft het over 58 uur met overwerk. De andere, De koninklijke weg, over 55 uur. Beiden geven aan dat het overwerk de belangrijkste aanleiding was.
(Piet Castel, 12 mei 2015)

pagina 831-834
Op blz. 831 staat “en op hulp van de Engelsen en de Fransen hoefde de eerstkomende dagen niet te worden gerekend.” Hier wordt voorbijgegaan aan het feit dat in de defensieplannen van Frankrijk was voorzien dat, ingeval BelgiĆ« en Nederland door Duitsland zou worden aanvallen, het Franse zevende leger vanaf de Frans-Belgische grens onmiddellijk zou oprukken tot in Zeeland en Noord-Brabant. In het diepste geheim was, ruim voor de Duitse inval, Generaal Winkelman hierover ingelicht (Dr. L. de Jong, deel 3 blz. 144) Naleving van het neutraliteitsbeginsel had het Nederland onmogelijk gemaakt met Fransen en Engelsen tot gedetailleerde afspraken te komen. (L.W. de Bree 40-45 blz. 78) Dat had o.a. tot gevolg dat de oprukkende Franse zwaar werden gehinderd door de terugtrekkende/vluchtende Nederlandse militairen uit de Peel-Raam stellingen en de stelling bij Rilland Bath, die zij hadden verlaten voordat ze door Duitsers werden aangevallen! Van samenwerking tussen Nederlandse en Franse strijdkrachten was nauwelijks sprake: reeds bij de eerste contacten tussen de Franse Generaal Durant en Van der Stadt was er over en weer wantrouwen. Toch werd Durant op 11 mei commandant van alle troepen op Walcheren en de Bevelanden (Dr. L.W. de Jong deel 3 blz. 442) Durant zag niets in de Zanddijkstelling en liet de Fransen zich ingraven achter het Kanaal door Zuid-Beveland. De Fransen zelf dachten ook niet gunstig over Durant en op 16 mei werd het commando overgenomen door de Brigade-Generaal Marcel Emile Deslaurens, een vakbekwame beroepsofficier die ook in de eerste wereldoorlog had gediend. Deslaurens beijverde zich voortdurend om zijn mensen aan te sporen tot standvastigheid en door in de voorste linies te bewijzen dat vijandelijk vuur minder gevaarlijk was dan het leek. Op 17 mei had Deslaurens persoonlijk de leiding over de defensie aan de Walcherse kant van de Sloedam ter hand genomen. Nadat de eerste Duitse aanval was afgeslagen ging volgens de generaal alles heel goed. Maar toen de artillerie bij Lewedorp de stellingen bleef beschieten en de Luftwaffe met bommen en boordwapens de Franse stellingen opnieuw ging bestoken was het met de Fransen gedaan.
Blz. 831: De manier waarop de Franse divisie werd verplaatst, verdiende niet de schoonheidsprijs: het materieel werd voortgetrokken door paarden . . . Met de kennis van nu lijkt dat vervoer van de Fransen met paard en wagen wat merkwaardig maar ook de Duitse Wehrmacht-bezettingstroepen heb ik zien aankomen met paarden en wagens.
Blz 833: Inmiddels hadden de Fransen besloten om naar Zeeuws-Vlaanderen te vertrekken en de verdere verdediging vooral te richten op het dekken van de Franse aftocht. Opnieuw was Generaal Deslaurens zelf aktief, maar nu in de achterhoede: met een aantal soldaten wachtte hij de SS-op die met een pantserwagen en enkele rijwielverkenners vanaf de Keersluis op weg waren naar de Buitenhaven. Bij het gevecht dat volgde sneuvelde de generaal en in 2001 werd een monument ter nagedachtenis aan hem geplaatst aan de Prins Hendrikweg, in aanwezigheid van zijn toen 80-jarige zoon.
Blz. 834: “Vlissingen zelf was het decor van de Franse aftocht die volgens de overgeleverde verhalen weinig geordend werd uitgevoerd. De soldaten lieten zich niet van hun beste kant zien: ze stichtten brand, plunderden de verlaten woonhuizen en gebruikten te pas en te onpas hun geweren” In De Spuie, het blad van de Heemkundige Kring Zuid-Beveland, is een gedetailleerd verslag was verschenen waarin de Fransen meer recht wordt gedaan dan wat de ‘overgeleverde verhalen’ wilden doen geloven. Afbeeldingen: Dr. L.W de Jong deel 3 blz. 145; de foto van het monument heb ik zelf gemaakt.
(Jaap Looise, West-Souburg, 2 september 2015)

pagina 846-848
Op de pagina's 846-848 komt het grote aantal bombardementen op Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Hiervan zijn er 71 geregistreerd. Omwille van de leesbaarheid van het boek is de tabel met deze bombardementen niet opgenomen. Vanwege het belang van de tabel en het ontbreken van een dergelijk samengesteld overzicht elders, is het vanaf nu online beschikbaar op deze website: klik hier.
(auteur, 2 maart 2015)

pagina 846-848
In het overzicht van bombardementen wordt op 17 september 1944 het bombardement op het vliegveld genoemd. Helaas werd ook een gedeelte van Tuindorp (omgeving Oranjeschool) getroffen met veel burgerslachtoffers. Ik heb daarvan het dagjournaal, het proces-verbaal en de lijst van burgerslachtoffers. Alles berust in het Gemeentearchief in Vlissingen: Archieftoegang 135 Dienst Luchtbescherming Vlissingen, nrs 227 en 228. Zie ook de lijst met burgerslachtoffers in Vlissingen, Souburg en Ritthem van het Gemeentearchief.
(David van Oorschot, 6 maart 2015)

pagina 861-862
Op de pagina's 861 en 862 wordt de Vlissingse verzetsstrijder W. (Willem) Poppe genoemd. Op pagina 862 staat een foto van hem uit maart 1945, genomen tijdens de ontmoeting met koningin Wilhelmina. In het onderschrift is de voorletter J. vermeld. De betreffende foto is afkomstig uit het Gemeentearchief Vlissingen. Ook daar wordt de voorletter J. gebruikt.
(auteur, 3 maart 2015)pagina 981
Op pagina 981 luidt het onderschrift De sloop van de smederij van het Van Dishoeckhuis in 1986. Dat moet zijn: De sloop van het Van Dishoeckhuis in 1986.
(auteur, 10 maart 2015)

pagina 1017
Op bladzijde 1017 wordt uiteraard ook Hans Verhagen genoemd; Jammer dat zijn naam zonder de laatste "n" is geschreven. Vermoedelijk is dit al opgemerkt. Het kan het een aandachtspunt zijn voor de herdruk. En terecht wordt Bert Quite ook genoemd wordt.
(lezer, naam bij de redactie bekend, 22 april 2015)

pagina 1018-1019
Op de pagina's 1018 en 1019 zijn twee onderschriften verwisseld: (1) Het optreden van Pink Floyd in het Concertgebouw in Vlissingen in 1968, in beeld bassist-zanger Roger Waters en (2) Dave Berry verliet de nachtclub La Cave op dezelfde manier als hij was gekomen: via het dakraam.
(auteur, 10 maart 2015)

pagina 1017
Op bladzijde 1017 wordt uiteraard ook Hans Verhagen genoemd; Jammer dat zijn naam zonder de laatste "n" is geschreven. Vermoedelijk is dit al opgemerkt. Het kan het een aandachtspunt zijn voor de herdruk. En terecht wordt Bert Quite ook genoemd wordt.
(lezer, naam bij de redactie bekend, 22 april 2015)

pagina 1024
Op bladzijde 1024 staat dat het ZRTI van het ziekenhuis (ADRZ) is. Dat moet zijn: bij het ziekenhuis. Het ZRTI is namelijk een zelfstandige organisatie.
(drs. T.A. Snijders-de Vos MPA, 20 juli 2015)

pagina 1047
Noot 319 "oridinis" -> "ordinis". This manuscript is not lost. Willem Audenaert OCD cites it in Bibliografie van filosofische en theologische theses door Karmelieten voorgelegd (Brussel, 1978), finding it in the Prov. Archief van de Karmelieten Diskalsen te Gent (A.II.6.11.c)
(R. Letsinger, 9 november 2016)

Suggesties betreffende de connectie met het Westvlaamse buurtschap Vlissinge
Op: Vlissinge
(Van Henk van Hanegem, 10 februari 2017)

Correctieve recensie
Op: Dekrommeelleboog.com
(Van Sjaak van der Linde en Paul Sonke, 6 februari 2017)