Noten 

Het notenapparaat is geschikt voor mobiele telefoon, tablet, laptop en PC. Vanwege de enorme diversiteit aan bronnenmateriaal en vindlocaties is ervoor gekozen de bronverwijzingen integraal op te nemen in het notenapparaat. Per verwijzing is daar, direct gekoppeld aan de betreffende passages in de tekst, de volledige informatie opgenomen over de bronnen en de vindplaatsen. Gedrukte bronnen zijn vermeld in het literatuuroverzicht.

>   noten hoofdstuk 1
>   noten hoofdstuk 2
>   noten hoofdstuk 3
>   noten hoofdstuk 4
>   noten hoofdstuk 5
>   noten hoofdstuk 6