Voorstudies

Vanaf januari 2015 worden hier alle 25 voorstudies voor het boek Vissers, kapers, Arbeiders | Vlissingen 700 jaar stadsrechten gepubliceerd.

Uit de reeks Zichtbaar verleden, in Den Spiegel (Vlissingen 2012-2015):
 1. Stadlucht maakt vrij. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 1: Het stadsrecht uit 1315’ in: Den Spiegel 2012-1 (Vlissingen 2012)
 2. De portu in Vlissinghe. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 2: De haven van Vlissingen in de veertiende eeuw’ in: Den Spiegel 2012-2 (Vlissingen 2012)
 3. De eerste vesting Vlissingen. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 3: Hoe Vlissingen pas in 1489 werd beveiligd tegen aanvallen van buitenaf’ in: Den Spiegel 2012-3 (Vlissingen 2012)
 4. De broeders van Vlissingen. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 4: Het karmelietenklooster’ in: Den Spiegel 2012-4 (Vlissingen 2012)
 5. Een zeeburg tegen wil en dank. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 5: Fort Rammekens’ in: Den Spiegel 2013-1 (Vlissingen 2012)
 6. Niet Den Briel maar Vlissingen (Vlissingen 1315 – 2015), deel 6: De bedankbrief van Willem van Oranje aan Vlissingen, gedateerd: 7 mei 1572, ontvangen: 15 mei 1572’ in: Den Spiegel 2013-2 (Vlissingen 2013)
 7. Ali Pisselingh. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 7: Over het Vlissings Prijzenhof en regels die niet voor iedereen golden’ in: Den Spiegel 2013-3 (Vlissingen 2013)
 8. Staphorst aan de Schelde. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 8: De calvinisering van Vlissingen door de Vlamingen, de Walen en de Fransen’ in: Den Spiegel 2013-4 (Vlissingen 2013)
 9. Doods en neringloos. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 9: Een stadswandeling in 1716’ in: Den Spiegel 2014-1 (Vlissingen 2014)
 10. Jacobus Bellamy en Betje Wolff als Oranje-haters: Verrader! monster! vloek der aarde! Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 10: Het patriottisme van Jacobus Bellamy en Betje Wolff’ in: Den Spiegel 2014-2 (Vlissingen 2014)
 11. Bezit Vlissingen beter dan "… twintig gewonnen veldslagen.". Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 11: Hoe de droom van de Bataafse Revolutie in Vlissingen al in 1795 in duigen viel en wat er daarna gebeurde’ in: Den Spiegel 2014-3 (Vlissingen 2014)
 12. Ondergronds nut. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 12: Hoe Vlissingen in de negentiende eeuw werd voorzien van gas, elektriciteit, drinkwater, riolering, telegrafie en telefonie’ in: Den Spiegel 2014-4 (Vlissingen 2014)
 13. De Vlissingsche trias, Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 13: Haven, industrie en strand als speerpunten van het beleid van burgemeester Van Woelderen tussen 1919 en 1939’ in: Den Spiegel 2015-2 (Vlissingen 2015) 
 14. Nieuwbouw, nieuwbouw en nog eens nieuwbouw. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 14: Wederopbouw 1945-1990, waarom Vlissingen koos voor sloop en niet voor restauratie’ in: Den Spiegel 2015-2 (Vlissingen 2015) 
 15. De havens van Vlissingen: zeven eeuwen groei en verval. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 15: Waarom Vlissingen niet de grootste haven van Europa is geworden’ in: Den Spiegel 2015-03 (Vlissingen 2015) 
 16. Zichtbare toekomst. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 16: Hoe de toekomstplanners van Vlissingen kunnen leren van het verleden’ in: Den Spiegel 2015-04 (Vlissingen 2015) 
Diverse artikelen in Den Spiegel (2010-2011):
 1. 'Waait het hard kapitein? Herinneringen aan het weerstation in West-Souburg, 1947-1963' in: Den Spiegel 2010-1 (Vlissingen 2010)
 2. 'Van metaaldraaier tot scheepswerktuigkundige, Het vergeten zeevaartschoolklasje van Jan “Punt” Vader, 1942-1944' in: Den Spiegel 2010-1 (Vlissingen 2010)
 3. 'Een “Eksklusieve” plek' in: Den Spiegel 2010-2 (Vlissingen 2010)
 4. 'Heb je nog wat leeg staan?' in: Den Spiegel 2010-4 (Vlissingen 2010)
 5. 'Mailboten en treinen in Vlissingen. Hoe de komst van dammen en spoorlijnen ervoor zorgde dat Vlissingen de belangrijkste posthaven van West-Europa werd' in: Den Spiegel 2011-1 (Vlissingen 2011)
 6. Handel en avontuur in Vlissingen. De Merchant Adventurers in Vlissingen omstreeks 1600' in: Den Spiegel 2011-2 (Vlissingen 2011)
 7. 'Een modern droogdok voor een moderne haven. Het dokje van Perry in internationaal perspectief' in: Den Spiegel 2011-3 (Vlissingen 2011)
Artikel in de PZC (14 mei 2009):
 1. '10-puntenplan maakt Vlissingen weer gezond' in: Provinciale Zeeuwse Courant (14 mei 2009)
Boekje (april 2013):
 1. Vlissings Licht (behorende bij de video-installatie Vlissings Licht in het Zeeuws Martitiem muZEEum, inmiddels behorende tot de vaste collectie)