Verhalen 

Vanaf januari 2013 is er op deze website, op de Facebookpagina Vlissingen700 en in het nieuwsblad De Bode, wekelijks een verhaal gepubliceerd uit de 700-jarige geschiedenis van Vlissingen. De verhalen hebben geen tijdsvolgorde. De verhalen werden afgesloten door een slotinterview met de auteur, Peter van Druenen, op 22 december 2015.

NIEUW: Boulevard de Ruyter: de geschiedenis druipt er vanaf!
177 - Slotinterview met de auteur
176 - Handel en avontuur in Vlissingen omstreeks 1600
175 - Mailboten en treinen in Vlissingen
174 - Hoe Omroep Zeeland in Souburg terechtkwam
173 - Een "eksklusieve" plek
172 - Van metaaldraaier tot scheepswerktuigkundige
171 - Waait het hard kapitein?
170 - Een modern droogdok voor een moderne haven
169- Zichtbare toekomst
168- Stem voor Vlissingen!
167 - De havens van Vlissingen: zeven eeuwen groei en verval
166 - Nieuwbouw, nieuwbouw en nog eens nieuwbouw
165 - De Vlissingse Trias
164 - Ondergronds nut
163 - Bezit Vlissingen beter dan "… twintig gewonnen veldslagen."
162 - Jacobus Bellamy en Betje Wolff als Oranje-haters: Verrader! monster! vloek der aarde!
161- ‘Doods en neringloos', een stadswandeling in 1716
160 - Staphorst aan de Schelde
159 - Ali Pisselingh
158 - Niet Den Briel maar Vlissingen
157 - Een Zeeburg tegen wil en dank
156 - De broeders van Vlissingen
155 - De eerste vesting Vlissingen
154 - De Portu in Vlissinghe
153 - Stadslucht maakt vrij
152 - 700 jaar Vlissingen in vogelvlucht
151 - Tachtig plagen
150 - Een gewelddadige prediker
149 - Verzetshelden
148 - Festivalstad
147 - Een hele maand feest
146 - Meer dan drie akkoorden
145 - Ziekenhuisfusie
144 - Zelfs de meeuwen lachten
143 - Leeswijzer
142 - Een enorme haring
141 - Een geweldige zeestad
140 - Bijna Republikein
139 - Rechtspraak het belangrijkst in 1315
138 - Meer dan 20 toneelstukken
137 - Smokkelhandel op Engeland
136 - Vlissingen monumentenstad
135 - Vlissingen en de marine
134 - Propagandasigaar
133 - De Zuidburcht
132 - Ritthem is het oudst
131 - Hoofdstad Vlissingen
130 - Dok van Perry 2
129 - 26.910 liter bier
128 - De Gevangentoren
127 - Nóg een Franse kaper in Vlissingse dienst
126 - Piet Surrogaat
125 - Volkstelling 1960
124 - Naar de overkant in de 19e eeuw
123 - 118 bunkers
122 - Het Havendorp
121 - Keibank
120 - “Vroolijke bevolking”
119 - Gemeentelijk huishoudboekje uit 1925 op orde
118 - Walstraat: even druk als het Rokin
117 - Vlissingen is woon- en zorgstad geworden
116 - Doofpotaffaire
115 - Een Amsterdamse Vlissinger
114 - Vlissingse wetenschappers
113 - Arnemuidse Vlissingers
112 - Van blokmaker tot beeldhouwer
111 - Een toonaangevende Courant
110 - Markiezin Maxima?
109 - Een eigentijdse vertelling over canons en ankers
108 - Déjà vu?
107 - Drie dagen feest
106 - Wie was Adriaen Verdoel?
105 - Vlissingen contra Middelburg
104 - Pierre le Turcq
103 - Van mensenredder tot vuurtorenwachter
102 - De oorsprong van Vlissingen 2
101 - De oorsprong van Vlissingen 1
100 - Een verwoestende raket
99 - Randstadcentrisme 2
98 - Randstadcentrisme 1
97 - Straatverlichting in Vlissingen in de 17de eeuw
96 - Een achttiende-eeuwse win-win-situatie
95 - Een Frans parkje in Vlissingen
94 - Twee rooms-katholieke gezinnen
93 - Een losbandige predikant
92 - Groots en meeslepend
91 - Een bejaarde zeeheld
90 - Stad van zeehelden
89 - Geschiedenis van een geschiedenis
88 - Een schip van oorlog
87 - Schuldig of onschuldig?
86 - Een middeleeuwse processie in Vlissingen
85 - Oer-Vlissingers
84 - Haringen in een ton
83 - Door en uit het dak voor 20 minuten Dave Berry
82 - Een Vlissings vliegtuig
81 - Een Vlissings panorama uit 1613
80 - Leerzame skeletten
79 - Een hellend voetbalveld
78 - De roem van Michiel de Ruyter
77 - Fort De Ruyter
76 - Berooide zeelieden
75 - Marinierskazerne: historische grond
74 - Een van de eerste steden met een telegraaf
73 - Een voorbeeldige beeldenstorm
72 - Kwade zaterdag
71 - Hoezo hervormen?
70 - “Een walgelijke stad”
69 - De oorsprong van de naam Vlissingen
68 - Vlissegem
67 - Tweeënzestig bombardementen
66 - Ritthemers, Souburgers en Vlissingers: drie culturen, één stad
65 - “Cadeautje” van Napoleon
64 - Erkend als vissersstad
63 - Stadsheer steekt zeedijk door
62 - Vier telefoonaansluitingen
61 - Schipbreuk was ook handel
60 - Ruzie tussen Vlissingen en Middelburg
59 - Ontdekking: de fles van Vlissingen was een veldfles
58 - Hoezo bonnetjes?
57 - Te koop: Vissersstad
56 - De belangrijkste posthaven
55 - Drinkwater uit zee
54 - De eerste torenflats
53 - Voetbalstad
52 - Vlissingse lorrendraaiers
51 - Vlissingen, 31 jaar Engels
50 - Vlissingen als bedevaartsoord
49 - Het Beeldenhuis
48 - Vlissingen: 700, 750 of 800 jaar?
47 - Vlissings Licht, in één miljoen foto's en een verhaal
46 - Vlissingen: stad van de wetenschap
45 - De Vlissingse Admiraliteit
44 - Souburg: veel ouder dan Vlissingen
43 - De oorsprong van Vlissingen
42 - De geschiedenis van de Grote Markt
41 - Vlissingen en Sluis: geen vrienden
40 - Vlissingse wandaden in de veertiende eeuw
39 - Vrede: nooit goed voor Vlissingen
38 - De eerste uitzending van Omroep Zeeland
37 - De Vlissingse fles
36 - Wat de eerste haven van Vlissingen kostte
35 - De Willem Ruys, een bewogen geschiedenis
34 - Een monumentale muur
33 - 1944: één pand zonder schade
32 - De Wandelpier, 1936-1943
31 - Taliban aan de Schelde
30 - Hoe Vlissingen aan zee kwam te liggen
29 - Een Vlissingse moordaanslag op Willem van Oranje
28 - Gaslantaarns in Vlissingen: verliesgevende business
27 - Waarom Vlissingen en niet Den Briel - de eerste was
26 - jarig! Op 2 april 1315 werd de stad Vlissingen geboren
25 - Flessingue 1795-1814
24 - Een rijke Vlissingse kaper met een luchtje
23 - Het mooiste stadhuis van Zeeland
22 - Een on-Vlissingse toespraak van een oer-Vlissingse burgemeester
21 - Een nissenhut als weerstation
20 - Van Fort tot Bar Dancing
19 - Staking in 1928
18 - Visserij en zoutwinning in middeleeuws Vlissingen
17 - Komst mariniers: Déjà vu?
16 - “… niet pissen in de emmer met luchtbeschermingswater.”
15 - Marinestad tegen wil en dank
14 - Een stadswandeling in de 18de eeuw
13 - Smokkelaarsnest
12 - Een havencomplex van meer dan 2.200 hectare
11 - Een Vlissingse krijgslist in 1573
10 - Hoe een Vlissingse kaper het schopte tot onderkoning van Algiers
9 - Het zeewater reikte op sommige plaatsen tot drie meter hoogte
8 - Vlissingen krijgt op 30 april een nieuwe markies
7 - “Geen mooie gebouwen …”
6 - Vlissingen: een van de eerste steden met riolering
5 - Het Vlissingse strand 1872-1919
4 - "... Tote Vlissinghe an dat zant ..."
3 - Station Vlissingen-stad
2 - Verrader! monster! vloek der aarde!
1 - Monnikenwerk in Vlissingen
0 - Vlissingen 700 jaar stadsrechten