(0) Vlissingen 700 jaar stadsrechten


Op 2 april 2015 bestaat Vlissingen 700 jaar als stad. Dat wordt onder andere gevierd met de uitgave van een integrale stadsgeschiedenis. Op deze pagina's krijgt u de komende twee jaar wekelijks een voorproefje.

De geschiedenis van  Vlissingen is een bijzondere en onderscheidt zich nogal van de geschiedenis van andere, vergelijkbare steden. Dat komt vanwege (1) de sterke relatie, al vanaf het begin, met de havens, (2) de uiterst strategische ligging aan de monding van de Schelde als gevolg waarvan de stad meerdere keren bijna is weggevaagd door oorlogsgeweld, (3) de toevloed van grote groepen Vlaamse fundamentalistisch calvinistische immigranten in de zestiende eeuw, (4) de rol die de stad in de Zeeuwse, de nationale en zelfs de internationale politiek heeft gespeeld en (5) de typisch Vlissingse vrijbuitersmentaliteit. Deze vijf elementen hebben de afgelopen 700 jaar in een sterke onderlinge samenhang de geschiedenis van de stad bepaald.

Over de geschiedenis van Vlissingen is al veel geschreven. Het gaat echter vooral om deelstudies over bepaalde tijdvakken, personen of onderwerpen. Bovendien ligt in deze beschikbare literatuur de nadruk op de laatste vier eeuwen (1600 tot heden) . Een integrale stadsgeschiedenis die ook uitgebreid ingaat op de eerste drie eeuwen (1300-1600) en die een synthese tot stand brengt tussen de vijf hierboven genoemde elementen, ontbreekt. In 2012 zijn de werkzaamheden begonnen voor het schrijven en uitgeven van een boek waarin de stadsgeschiedenis van Vlissingen wordt opgetekend en geanalyseerd. Op deze Facebook-pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Dat gebeurt in de vorm van een wekelijks verhaal over een bijzonderheid uit de 700-jarige geschiedenis van Vlissingen, uiteraard voorzien van afbeeldingen. De verhalen hebben geen tijdsvolgorde. We gaan dus kriskras door de geschiedenis heen. Het boek heeft die volgorde uiteraard wel: we beginnen in 1315 en eindigen in 2015. De publicatie is onderdeel van de viering "700 jaar stadsrechten" van de gemeente Vlissingen.

Afbeelding: Zicht op Vlissingen vanuit zee, schilderij van Petrus Segars 1662 (Bron: Zeeuws Maritiem muZEEum Vlissingen)

-->

Links op deze website:
- Het boek
- Register
- Noten
    >   noten hoofdstuk 1
    >   noten hoofdstuk 2
    >   noten hoofdstuk 3
    >   noten hoofdstuk 4
    >   noten hoofdstuk 5
    >   noten hoofdstuk 6
- Literatuur
- Kader
- Suggesties
- Voorstudies
- Verhalen

Uit de reeks Zichtbaar verleden, in Den Spiegel (Vlissingen 2012-2015):
 1. Stadlucht maakt vrij. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 1: Het stadsrecht uit 1315’ in: Den Spiegel 2012-1 (Vlissingen 2012)
 2. De portu in Vlissinghe. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 2: De haven van Vlissingen in de veertiende eeuw’ in: Den Spiegel 2012-2 (Vlissingen 2012)
 3. De eerste vesting Vlissingen. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 3: Hoe Vlissingen pas in 1489 werd beveiligd tegen aanvallen van buitenaf’ in: Den Spiegel 2012-3 (Vlissingen 2012)
 4. De broeders van Vlissingen. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 4: Het karmelietenklooster’ in: Den Spiegel 2012-4 (Vlissingen 2012)
 5. Een zeeburg tegen wil en dank. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 5: Fort Rammekens’ in: Den Spiegel 2013-1 (Vlissingen 2012)
 6. U goede vriendt, Guille de Nassau. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 6: De bedankbrief van Willem van Oranje aan Vlissingen, gedateerd: 7 mei 1572, ontvangen: 15 mei 1572’ in: Den Spiegel 2013-2 (Vlissingen 2013)
 7. Syn doortrapt verstand. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 7: Over het Vlissings Prijzenhof en regels die niet voor iedereen golden’ in: Den Spiegel 2013-3 (Vlissingen 2013)
 8. Het Cabinet der Godsaligheyt. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 8: De calvinisering van Vlissingen door de Vlamingen, de Walen en de Fransen’ in: Den Spiegel 2013-4 (Vlissingen 2013)
 9. Doods en neringloos. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 9: Een stadswandeling in 1716’ in: Den Spiegel 2014-1 (Vlissingen 2014)
 10. Verrader! monster! vloek der aarde! Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 10: Het patriottisme van Jacobus Bellamy en Betje Wolff’ in: Den Spiegel 2014-2 (Vlissingen 2014)
 11. Flessingue. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 11: Hoe de droom van de Bataafse Revolutie in Vlissingen al in 1795 in duigen viel en wat er daarna gebeurde’ in: Den Spiegel 2014-3 (Vlissingen 2014)
 12. Ondergronds nut. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 12: Hoe Vlissingen in de negentiende eeuw werd voorzien van gas, elektriciteit, drinkwater, riolering, telegrafie en telefonie’ in: Den Spiegel 2014-4 (Vlissingen 2014)
 13. De Vlissingsche trias, Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 13: Haven, industrie en strand als speerpunten van het beleid van burgemeester Van Woelderen tussen 1919 en 1939’ in: Den Spiegel 2015-1 (Vlissingen 2015) NB: verschijnt in maart op deze website.
 14. Nieuwbouw, nieuwbouw en nog eens nieuwbouw. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 14: Wederopbouw 1945-1990, waarom Vlissingen koos voor sloop en niet voor restauratie’ in: Den Spiegel 2015-2 (Vlissingen 2015) NB: verschijnt in juni op deze website.
 15. De havens van Vlissingen: zeven eeuwen groei en verval. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 15: Waarom Vlissingen niet de grootste haven van Europa is geworden’ in: Den Spiegel 2015-03 (Vlissingen 2015) NB: verschijnt in juni op deze website.
 16. Zichtbare toekomst. Zichtbaar verleden (Vlissingen 1315 – 2015), deel 16: Hoe de toekomstplanners van Vlissingen kunnen leren van het verleden’ in: Den Spiegel 2015-04 (Vlissingen 2015) NB: verschijnt in september op deze website.
Diverse artikelen in Den Spiegel (2010-2011):
 1. 'Waait het hard kapitein? Herinneringen aan het weerstation in West-Souburg, 1947-1963' in: Den Spiegel 2010-1 (Vlissingen 2010)
 2. 'Van metaaldraaier tot scheepswerktuigkundige, Het vergeten zeevaartschoolklasje van Jan “Punt” Vader, 1942-1944' in: Den Spiegel 2010-1 (Vlissingen 2010)
 3. 'Een “Eksklusieve” plek' in: Den Spiegel 2010-2 (Vlissingen 2010)
 4. 'Heb je nog wat leeg staan?' in: Den Spiegel 2010-4 (Vlissingen 2010)
 5. 'Mailboten en treinen in Vlissingen. Hoe de komst van dammen en spoorlijnen ervoor zorgde dat Vlissingen de belangrijkste posthaven van West-Europa werd' in: Den Spiegel 2011-1 (Vlissingen 2011)
 6. Handel en avontuur in Vlissingen. De Merchant Adventurers in Vlissingen omstreeks 1600' in: Den Spiegel 2011-2 (Vlissingen 2011)
 7. 'Een modern droogdok voor een moderne haven. Het dokje van Perry in internationaal perspectief' in: Den Spiegel 2011-3 (Vlissingen 2011)