(8) Vlissingen krijgt op 30 april een nieuwe markies


Nederland heeft vandaag de dag nog één markizaat: dat van Veere en Vlissingen. Markiezin is koningin Beatrix en het ligt in de lijn der verwachtingen dat koning Willem-Alexander na 30 april 2013 de nieuwe markies zal zijn.

De twee steden werden op 21 oktober 1555 uitgeroepen tot markizaat omdat hun toenmalige heer, Maximiliaan van Bourgondië, door keizer Karel V tot markies werd bevorderd. Maximiliaan had volgens de keizer goed gefunctioneerd, maar was ook zijn neef. De volgende dag trad Karel V af om plaats te maken voor zijn zoon Philips II. Alle bezittingen van Maximiliaan op Walcheren vielen vanaf dat jaar onder dit markizaat waarvan Karel V had bepaald dat het niet mocht worden opgedeeld en dus niet meer ten prooi kon vallen aan ruzies over erfenissen. Na de dood van Maximiliaan in 1558 erfde een neef het markizaat dat echter zo goed als failliet bleek te zijn. De nieuwe markies was er dus niet echt blij mee en verkocht het in 1567 aan de Spaanse koning Philips II. Toen deze in 1581 door Willem van Oranje werd afgezet als landsheer van de Noordelijke Nederlanden, verloor hij het markizaat. Het bleek dat Philips nooit de koopsom van ruim 200.000 gulden had betaald. Willem had dat wel, maar hoefde slechts 74.500 gulden af te rekenen. Vlissingen en Veere kregen door het markizaatschap een dubbele invloed in de Zeeuwse Staten. De steden hadden zelf al een zetel, maar werden ook vertegenwoordigd door de zogenaamde Eerste Edele, de machtigste positie in de vergaderingen van de Staten van Zeeland. En dat was Willem van Oranje, markies van Veere en Vlissingen. Hij had nu ook een extra stem de Zeeuwse Staten, na Holland de belangrijkste provincie van de Nederlanden. Op een korte onderbreking in de achttiende eeuw na, is het markizaat na die tijd altijd in handen geweest van de Oranjes. Tot op de dag van vandaag en waarschijnlijk ook na 30 april 2013.