(23) Het mooiste stadhuis van Zeeland

Tussen 1594 en 1809 had Vlissingen het mooiste en “… Konstrijkste…” stadhuis van Zeeland. En dat zeiden niet alleen de Vlissingers zelf. Het gebouw aan de Grote markt, dat was gebouwd naar het voorbeeld van het Antwerpse stadhuis, genoot bekendheid tot ver over de grenzen en was in de zeventiende en achttiende eeuw een toeristische attractie van belang. Er waren zes verdiepingen waardoor het tot ver buiten de stadsgrenzen was te zien. Op de toren prijkte een zonnewijzer en de muren waren rijk versierd met beelden en ornamenten.

Bezoekers mochten ook naar binnen en nagenoeg alle ruimten en verdiepingen waren te bezichtigen. Omdat er verschillende ooggetuigenverslagen bekend zijn, weten we ook wat er was te zien. Zo werd er een fles tentoongesteld die volgens de overlevering het eigendom moet zijn geweest van de prediker Willibrord die in de achtste eeuw Vlissingen had bezocht en door de inwoners was beroofd van zijn drinkfles. De fles zou later het belangrijkste element worden in het stadswapen van Vlissingen. In de tijd dat het relikwie in het stadhuis werd tentoongesteld wist men overigens al dat het verhaal op onzin berustte. De fles was niet de enige rariteit. Bezoekers konden zich ook vergapen aan een geprepareerde leeuw, een kano met een opgezette wildeman en een kist met tralies waarin prostituees werden opgesloten, publiekelijk tentoongesteld en rondgedraaid tot ze ziek en misselijk waren. Uiteraard waren er ook serieuze zaken zoals de wapenkamer en een zaal met schilderijen van de Heren van Vlissingen en alle stadhouders van het Oranjehuis.