(48) Vlissingen: 700, 750 of 800 jaar?

In 1995 had de gemeente Vlissingen grote plannen om in 1997 het 750-jarig bestaan te vieren. Bronnenonderzoek wees uit dat de stad, toen nog een dorp, in 1247 voor het eerst werd genoemd in een akte waarin de bezittingen van de abdij in Middelburg waren opgesomd. Een daarvan was “Vlissinghe”. In die tijd was Adrie Meerman de stadsarchivaris en die voelde nattigheid. Hij dook opnieuw in de archieven en vond een zelfde soort document uit 1235 waarin het dorp ook al stond vermeld. De akte uit 1247 was daarvan een kopie. De orginelen bestonden niet meer. Vlissingen had dus volgens Meerman al in 1968 het 750-jarig bestaan moeten vieren. Zijn vondst leidde tot de nodige commotie. Ook in Ritthem en Souburg waren namelijk plannen om het feest te gaan vieren omdat zij in hetzelfde document uit 1247 werden genoemd. In Ritthem was er zelfs al een commissie in het leven geroepen die het feest moest voorbereiden. Voor deze commissie kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel. Op vragen van de PZC antwoordde men dat de voorbereidingen waarschijnlijk zouden worden gestopt: "Het heeft nu weinig zin om een groot feest te organiseren".

Op 29 september 1995 viel definitief het doek. De toenmalige burgemeester, de heer J.C.Th. van der Doef,  moest in de gemeenteraad zelfs vragen beantwoorden over de kwestie. Hij gaf  het enige goede antwoord: "Als je een jubileum viert moet dat wel historisch juist zijn, anders ben je een risee." Van der Doef wees op het jaar 2015 waarin Vlissingen 700 jaar stadsrechten heeft: "Dan hebben we ook nog even tijd om te sparen."

Het onderzoek dat momenteel plaatsvindt in het kader van het boek Vlissingen, 700 jaar stadsrechten heeft inmiddels aangetoond dat Vlissingen al in 1198 bestond. De toenmalige Vlaamse graaf van Zeeland, Dirk VII, schonk in dat jaar de belastinginkomsten van de parochie Souburg aan de Middelburgse adbij. Hierbij hoorden drie kleinere dorpen, waaronder “Vlissinghe”. Dat betekent dat in 1998 het 800-jarig bestaan gevierd had kunnen worden. Ook die mogelijkheid is inmiddels gepasseerd. Omdat 2098 nog een tijdje duurt, kunnen we ons inderdaad beter gaan richten op 2015, het jaar waarin Vlissingen zich 700 jaar stad mag noemen! Kunnen we nog even sparen…

Afbeelding: Een van de documenten uit de dertiende eeuw waarin Vlissingen wordt genoemd: dit is het allervroegste origineel en betreft de overdracht van het kasteel in Oud-Vlissingen aan de plaatsvervangend gravin Aleid van Henegouwen in 1264. (Bron: Nationaal Archief, Graven van Holland, Inventaris nr. 2162)