(89) Geschiedenis van een geschiedenis

Deze maand, om precies te zijn op 2 april 2014, bestond de stad Vlissingen 699 jaar. Op die datum in 1315 kreeg Vlissingen van de toenmalige graaf Willem III van Holland en Zeeland, officiële stadsrechten. Het is ook precies twee jaar geleden dat ik het idee kreeg om dit te gaan vastleggen in een echte stadsgeschiedenis een dikke pil waarin de volledige 700 jaar aan bod moest komen, het liefst nog voorafgegaan door de voorgeschiedenis. Ik wist dat er van overheidswege weinig geld beschikbaar was en ook dat de Vlissinger waar voor zijn geld wil hebben. Wanneer een boek 29 euro kost, moet je wel iets hebben dat letterlijk en figuurlijk gewicht in de schaal legt.

Na wat vooronderzoek naar mogelijke andere initiatieven, die er niet bleken te zijn, begon ik met het schrijven van 15 artikelen in het historisch tijdschrift van Vlissingen, Den Spiegel. De bedoeling was dat ik aan iedere eeuw twee artikelen zou wijden. Tegelijkertijd kon ik het benodigde onderzoek verrichten in de beschikbare historische bronnen en in de literatuur. Precies een jaar geleden, april 2013, rondde ik het vijftiende en laatste artikel af en het grootste deel van mijn onderzoek. Ik lag op schema, want voor het schrijven, produceren en uitgeven van het boek zou nog eens twee jaar nodig zijn. Op het moment dat ik dit artikel schrijf, april 2014 (wat is dat toch met die maand april…), heb ik 650 pagina’s geschreven, ben ik aanbeland in 1813 en weet ik dat het boek een dikke pil gaat worden van meer dan een kilo met op iedere pagina één of meer illustraties. Het ontwerp is al gemaakt en ik moet als de wiedeweerga verder om de twee resterende eeuwen op papier te zetten. De twintigste en eenentwintigste eeuw worden de moeilijkste. Een behoorlijk aantal Vlissingers heeft een groot deel hiervan zelf meegemaakt en er zijn zoveel geschiedenissen als er mensen zijn die erover kunnen meepraten. Gelukkig kan ik de lijn doortrekken die ik ook voor de eerste zes eeuwen heb gebruikt: alleen wanneer iets is aangetoond met echte schriftelijke of materiële bronnen, komt het in het boek. Af en toe speculeer ik over de grote lijnen, maar dan zet ik het er altijd bij. Geschiedenis is een levende wetenschap en door middel van vervolgonderzoeken komen we steeds meer te weten over hoe het er precies aan is toegegaan in vroeger tijden.

Ter zake nu. Het is mijn droom dat het boek, met de titel “Vissers, Kapers, Arbeiders”, straks in iedere Vlissingse huiskamer op de plank staat. In de voorinschrijvingsperiode waren er al ruim 850 intekenaars. Zij maakten de productie van het boek mogelijk. Na 2 april 2015 is het boek in de boekhandel (De drvkkery in Vlissingen en Middelburg) verkrijgbaar, tegen de normale prijs van 39 euro.